הדובים – פולאר

בהירה, ארומטית, אגרסיבית ומרה. מבוססת על – IPA
זני כשות אמריקאים (צ'ינוק וסימקו) המעניקים לה
ארומות וטעמים עשבוניים וספייסיים ומרירות קשוחה
שנשארת על הלשון לזמן ארוך 6% אלכוהול.