IPA – שפירא שפירא

קלאסית ומאוזנת בצבע ענברי. IPA בירת – Amarillo
בעלת מרירות מודגשת המאוזנת על ידי לתת מקורמל.
dry hopping – עשירה מאוד בארומה כשותית. בתהליך ה
מוסף זן הכשות אמרילו – המעניק לבירה ארומה
פירותית-טרופית-מתקתקה. 6.5% אלכוהול.