Shapiro

הסיפור שלנו הוא על שני אחים ובירה אחת. הוא קורה בירושלים.
הוא מתחיל במטבח ביתי, עם קערות פלסטיק וצינורות מאולתרים, ונגמר במבשלה מאובזרת עם הציוד המתקדם ביותר בעולם.
באמצע היו לנו כמה מדליות בתחרות מבשלות ביתיות, התמחות ארוכה בארה"ב, והמון תשוקה.
עכשיו יש לנו מבשלה ויש לנו בירה. בירה שפירא.

 

 בירות חיטה והשנה בירה במהדורה מיוחדת בסגנון פורטר שוקולדית Ale המבשלה מייצרת מגוון רחב של בירות מזן