The Dancing Camel

חברת הדאנסינג קאמל, שהוקמה בשנת 2005, הייתה למבשלת הבוטיק הראשונה בישראל. המבשלה התל אביבית ממוקמת בבניין וינטאג׳ משנת 1933 שעבר המרה למתקן תבואהֿ

המשימה שלנו מההתחלה מעולם לא השתנתה
להחזיר מסורת של בישול בירה בת אלפי שנים
אל ביתו האמיתי

Stout ועד Ale למבשלה יש חמישה סוגי בירה קבועים מבירות 

בנוסף לעשרה סוגי בירה משתנים